Tijekom proizvodnje, ukazala nam se potreba za izradom kompleta za mjerenje. Ovim putem ga želimo prezentirati i kao samostalan proizvod. Komplet se satoji od:

  • Mlaznica za ispitivanje protoka
  • Manometar za montažu prije mlaznice
  • Usnaci za ispitivanje d= 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
  • Za protoke veće od 1000 l/min pri 10 bar dodaju se mlaznice 24 do 38 (do 3000 l/min pri 10 bar)
  • Tablica za provjeru protoka, otporna na vodu
  • Kofer sa unutarnjom oblogom za zaštitu opreme

Komplet za mjerenje protoka ima točnost +- 3% od vrijednosti dobivene sa baždarenim protokomjerom. U odnosu na protokomjer, ovim kompletom omogućeno je mjerenje protoka do 16bar i pri puno većim protocima od klasičnih protokomjera. Rezultat se dobiva trenutno provjerom tlaka na manometru za određenu sapnicu.