U tvrtci HS Optimus dizajniran je mješač, odnosno uređaj za doziranje pjenila u stabilne instalacije pri protoku vode od 1000-4000 l/min i tlaku od 8-12 bar. Uređaj se bazira na proporcionalnom (volumetrijskom) doziranju pjenila u postotku od 3%. Sustav je neovisan o napajanju i koristi energiju vode sa padom tlaka do maksimalno 2 bar. Može se koristiti sa AFFF pjenilima ali i sa drugima sličnih karakteristika. Pogodan je za korištenje sustava sa morskom vodom, jer se kompletno izrađen od nehrđajućih materijala (bronca i inox SS316). Može se izraditi i od dupley inoxa. Ukoliko ste zainteresirani kontaktirajte nas i prilagodićemo se vašim zahtjevima.