Usluge

Izrada virtualnog modela prototipova ili finalnog proizvoda (3D)
Izrada simulacije naprezanja i proračuni
Izrada projektne dokumentacije (2D)
Izrada dokumentacije za proizvodnju
Proizvodnja
Testiranje funkcionalnosti
Izrada dokumentacije „as build“ (revizija) kao priprema za serijsku proizvodnju
Izrada atestne dokumentacije za homologaciju nadogradnji na vozilima i konzultacije